Mars_1080_0.gif
Heading (Hero Intro Copy)
Vi tänker i generationer. Vi agerar varje dag.

En blick framåt

CEO Grant F. Reid pratar om företagsomvandling

Under det andra seklet för vårt företag så innoverar vi ständigt för att växa, anpassa och omvandla oss till nytta för våra konsumenter, våra medarbetare och vår planet – nu och i framtiden.

Mer från Mars

Innovation för generationer

Vårt arv bestämmer vårt nästa århundrade

Vi har en rik historia av att ta ansvar för framtida generationer. Därför strävar vi efter att använda vårt förflutna för att vägleda oss mot en bättre framtid.