All About Mars
Heading
Allt om Mars

Mars är stolt över att ha varit familjeägda i mer än 100 år. Vårt oberoende ger oss friheten ha ett perspektiv som sträcker sig över generationer, inte kvartal, så att vi kan investera långsiktigt i framtiden för vår verksamhet, våra medarbetare och vår planet – allt i enlighet med våra bestående Principer.

Vi tror att morgondagens värld formas av hur vi agerar idag. Våra höga ambitioner kräver handling i nuet från våra fler än 115 000 medarbetare i 80 länder över hela världen. Några av våra nuvarande initiativ är att vi:

Vårt starka engagemang för att agera idag gör att vi varje dag tar oss ett steg närmre den värld vi vill ha imorgon.

Vår kultur

Att omsätta våra principer i praktiken

Vårt företag och vårt dagliga arbete har sin utgångspunkt i våra grundläggande principer: The Five Principles. De utgör vårt fundament och finns med i allt vi gör. Principerna är ett sätt att säkerställa att vår ambition om att skapa en bättre framtid inte stannar vid tomt prat, utan blir en integrerad del av vår dagliga verksamhet.

Morgondagen byggs idag.

Våra ledares vision om en bättre värld

Varje dag gör våra ledare sitt bästa för att förkroppsliga och agera efter de principbaserade beteenden som sätter tonen för hur vi driver vår verksamhet.

Om Mars

Ett arv av handling

Lär dig mer om hur Frank C. Mars förvandlade en läcker konfekt till dagens globala, familjeägda företag.

Policyer och praxis

Att bygga en bättre värld

När vi tar ställning så är det på riktigt – vårt förhållningssätt är enkelt och direkt. När du vill veta mer om våra policyer, ståndpunkter och resultat så finns informationen enkelt tillgänglig.