Heading
Policyer och praxis
Att bygga en bättre värld
Description

Varje dag innebär en möjlighet att agera för att skapa morgondagens värld. Våra policyer och praxis bidrar till att skapa den framtida världen, och de går inte att kompromissa med. Alla våra medarbetare har som uppgift att fullgöra dem varje dag.

Till syvende och sist finns vår praxis och policyer där för att du ska känna dig trygg när du väljer en produkt eller tjänst från oss, i kunskap om att det ligger både hjärta och gott samvete bakom dem. Morgondagens värld formas av hur vi agerar idag, och dessa policyer visar exakt hur det går till.

Antikorruptionspolicy
Åtagande om kylning
Åtagande om tillsatt socker
Bienestar de animales de granja
GMO-policy
Kakao och skog
Kriterier för näringsämnen i livsmedel
Mänskliga rättigheter inom leverantörskedjan för fisk i Thailand
Marknadsföringskod
Miljöpolicy för anläggningar
Översikt över avskogningsåtgärder
Översiktspolicy för att förebygga avskogning
Policy för att förebygga avskogning
Policy för berikning och näringspåståenden
Policy för biomedicinsk forskning och kliniska försök på människor
Policy för databehandling
Policy för djurförsök
Policy för kvalitet och livsmedelssäkerhet
Policy för mänskliga rättigheter
Policy för sourcing av nötkött och avskogning
Policy för sourcing av pappers- och massabaserade material och avskogning
Policy för sourcing av soja och avskogning
Policy för syntetiska färgämnen
Policy för vetenskaplig forskning och samarbeten
Redogörelse för ståndpunkt gällande inkomster
Redogörelse för ståndpunkt gällande klimatåtgärder
Redogörelse för ståndpunkt gällande mänskliga rättigheter
Redogörelse för ståndpunkt gällande markanvändning
Redogörelse för ståndpunkt gällande vattenförvaltning
Sociala frågor och påverkansarbete
Uppförandekod för leverantörer