Eyebrow
Mars Wrigley
Heading
Att bygga en leverantörskedja för kakao utan avskogning
Body

Vi är alla beroende av skogar. De utgör livsmiljön för hälften av alla kända växt- och djurarter, reglerar lokala nederbördsmönster, fungerar som en viktig kolreservoar och försörjer miljontals människor i landsbygdssamhällen.

Idag firar vi Internationella skogsdagen genom att dela med oss av de framsteg vi hittills har gjort för att begränsa avskogning – som de beskrivs i vår strategi Kakao för generationer – samt genom att presentera nya åtaganden i syfte att skapa en framtid utan avskogning. Länk till pressmeddelande

Framsteg tills idag

Som en del av vår ambition att bevara skogar och senast 2025 ha skapat en leverantörskedja med spårbarhet, har vi med hjälp av GPS kartlagt 24 procent av vår globala leverantörskedja för kakao ner till den individuella gården. Vi har även gjort betydande framsteg i arbetet med att spåra den kakao vi köper in, till ursprungsland genom våra direktleverantörer, grupper av gårdar i andra leverantörsnivån och individuella gårdar i tredje leverantörsnivån. Tryck här för mer information.

Den leverantörskedja av kakao vi eftersträvar

Utöver de ambitioner som presenteras i den ursprungliga strategin Kakao för generationer har vi siktet inställt på att skapa en global leverantörskedja av kakao utan avskogning. Vi vill också ytterligare förstärka åtaganden för mänskliga rättigheter tillsammans med våra kakaoleverantörer för att respektera och främja mänskliga rättigheter hos ursprungsbefolkningar och samhällen.

Detta arbete inkluderar att via GPS fullständigt kartlägga vår leverantörskedja ner till individuella gårdar samt att göra riskbedömningar och ta fram åtgärdsplaner för alla länder varifrån vi köper kakao, inklusive Elfenbenskusten och Ghana (där nästan 65 % av världens kakao växer), Indonesien, Brasilien, Kamerun och Ecuador.

Vi kommer även att stärka partnerskapen med kakaoleverantörer, myndigheter och de partner i civilsamhället som delar vårt mål: att bevara skogar för framtiden. Vi kommer även att driva på utvecklingen genom att endast samarbeta med kakaoleverantörer som tar ansvar för att uppfylla de milstolpar vi har presenterat i vår plan Kakao för generationer.

Mer från Mars