Eyebrow
Att återställa våra korallrev
Heading
Att ta ansvar för att återuppbygga korallrev
Body

Världens korallrev har problem – värmeböljor i havet kopplade till klimatförändringar, mänsklig förstörelse och föroreningar bidrar till att korallrev över hela världen förstörs. Med den takt som korallreven minskar just nu är det inte omöjligt att det inom två generationer endast är på akvarium som ett barn kan ha möjlighet att bevittna det underverk av färg och liv som utgör ett korallrev.

Vår plan Sustainable in a Generation er oss möjlighet att hitta nya och innovativa sätt att göra bestående skillnad när det gäller att skydda och bevara vår planet. Delar av arbetet pågår just nu i hjärtat av den så kallade koralltriangeln, ett av världens mest artrika naturliga ekosystem.

Även om man kanske inte förknippar återuppbyggnad av korallrev utanför kusten i Sulawesi, Indonesien, med Mars globala företagsstrategi, så är det en del av vårt långsiktiga åtagande att nära samarbeta med lokalsamhällen för att lösa komplexa problem och hjälpa till att upprätthålla människors försörjningsmöjligheter inom våra leverantörskedjor.

Jag är glad över att vi 2019 tar vår metod att återställa korallrev till ett nytt globalt ekosystem utanför koralltriangeln i Indonesien: till rev i Australien och Mexiko. Syftet är att undersöka om metoden fungerar i ett brett spektrum av sociala och miljömässiga förhållanden. På dessa platser samarbetar vi med både lokalsamhället och några av världens ledande experter, utövare och förespråkare för återställning av korallrev.

– Frank Mars, Family Board Director of Mars, Incorporated och Vice President – Sustainable Solutions

Det som började 2010 som en fråga och en utmaning – är det möjligt att återskapa ett korallrev? – har utvecklats till något unikt inom det större Mars-ekosystemet, och i hela världen.

Sedan 2011 har Mars kontinuerligt utvecklat och förfinat en kostnadseffektiv och reproducerbar metod för återställning av korallrev. Metoden, som kallas MARRS (Mars Assisted Reef Restoration System), bygger på att placera ett sammanhängande nät av ”korallspindlar” – hexagonala stålstrukturer täckta av sand och korallfragment – över öde spillror av korallrev och i mellanrummen mellan de återstående levande korallerna i revet. Fler än 18 000 av dessa spindlar, med 270 000 korallfragment, har nu installerats på en yta motsvarande tre hektar i två olika rev. Slutresultatet är vad som idag förmodligen är världens största återställda korallrevsekosystem, och aktiva återställningsprogram finns på två ösamhällen i södra Sulawesi, Indonesien, liksom i ett tredje samhälle utanför ön Bali.

På kort tid har vi uppnått anmärkningsvärda resultat. MARRS-metoden, som skapar en underbyggande struktur som förenklar snabb tillväxt av koraller och främjar den funktionella återhämtningen av revet, har framgångsrikt demonstrerat en ökning i koralltillväxt, diversitet och även spridning, där ny koralltäckning överstiger 50 procent efter mindre än två år.

Restaureringsplatsens ekologiska fotavtryck, och därmed det biologiska värdet, är långt högre än det fysiska avtrycket, genom att det producerar korallarver, ”plantskolor” och födoplatser för flyttande arter. Efter bara en kort tid har alla de strukturer som användes för att skapa och snabbstarta återhämtningen integrerats i revets naturliga uppbyggnad. Spindlarna är även en ideal plattform för superkoraller att fästa. Vårt arbete kompletterar andra initiativ med liknande syfte: att över hela världen skydda korallernas framtid från klimatförändringarnas hot.

De återuppbyggda reven lockar i sin tur till sig en stor variation av fisk och annat marint liv, och blir därmed en grund för både långsiktigt tryggad livsmedelstillgång och arbetstillfällen för lokalsamhället. Skillnaden från år till år är inte bara synlig, den kan även höras. MARRS erkänns nu i allt högre grad av vetenskapen som en beprövad, potentiell metod att använda för att återställa ödelagda områden i skadade korallrev.

Som alltid har vi vårt sikte inställt på framtiden. Vår framgång i Indonesien har inspirerat oss att sprida våra erfarenheter till andra platser i världen 2019, bland annat det Mesoamerikanska barriärrevssystemet utanför Mexikos kust och Stora barriärrevet i Australien. För att åstadkomma det senare har vi inlett nära samarbete med turistföretag och lokala universitet, som James Cook University (JCU) i Queensland, Australien, vilket ger oss möjlighet att samarbeta med några av världens ledande marinbiologer för att hjälpa till att möjligtvis återställa det ikoniska Stora barriärrevet. Vi planerar även att samarbeta med JCU för att hitta lösningar för andra utmaningar i våra leverantörskedjor, som kakaopollinering och nästa generation produktionsteknik för småbönder.

Detta partnerskap är bara början – och vi är medvetna om att vi inte kan klara av det själva. Det är bara genom samarbete som vi kan bevara vår planets skönhet och biologiska mångfald för kommande generationer.

Vi har en vision för hur vi vill att morgondagens värld ser ut – och vi kommer att göra allt i vår makt för att börja förverkliga den idag.

Lär dig mer om hur Mars säkerställer en hållbar framtid för våra hav i Eco Magazine.

Video file
Mer från Mars