Eyebrow
Kakao för generationer
Heading
Idag räddar vi morgondagens kakao
Subheading
Vi investerar över en miljard dollar för att göra vår leverantörskedja för kakao hållbar.
Body

Vår choklad har älskats över hela världen i mer än 100 år. Men för att säkerställa att vi kan fortsätta erbjuda choklad till kommande generationer är det avgörande att kakaoproduktionen är hållbar.

Som en del av vår plan Sustainable in a Generation – som syftar till att säkerställa en frisk planet, välmående människor och ett främjat välbefinnande – tar vi en noggrann titt på alla aspekter av vår verksamhet och hur ingredienserna i våra produkter odlas och skördas. Det inkluderar naturligtvis även kakaon som används i varumärken som M&Ms®, Twix®, Dove® och Snickers®.

Dessvärre så lever inte dagens leverantörskedja för kakao upp till våra ambitioner. Inom Mars är vi redo för ett helt nytt angreppssätt som ger en möjlighet för kakaobönder, deras familjer och samhällen att utvecklas. Kakao för generationer är vårt bidrag, och vi vill att fler ska arbeta tillsammans med oss för att utveckla effektiva, skalbara och innovativa lösningar. Vi kommer att understödja vår strategi Kakao för generationer genom att investera över en miljard dollar de kommande tio åren, och förbinder oss till två grundpelare genom vilka vi kommer att öka våra nuvarande ansträngningar att öka småböndernas inkomster, skydda barn och bevara skogar. Vi kommer också att försöka hitta en modell för framtidens moderna, hållbara kakaoodling.


Kakao för generationer 

Förra året, när vi lanserade vår plan Sustainable in a Generation, åtog vårt globala företag sig att driva på systemförändringar som hjälper både människorna och vår planet. Planen har gjort att vi har tänkt om helt när det gäller vår hållbarhetsstrategi för kakao.

Genom årens lopp har vi gjort framsteg i att möta sociala och miljömässiga utmaningar inom kakaobranschen. Vi har certifierat nästan 180 000 bönder och ökat den genomsnittliga skörden från de deltagande gårdarna.

Men vi tycker att våra framsteg – ja, hela branschens framsteg – går för långsamt. Trots den avsevärda utvecklingen har bönderna inte upplevt förbättringar i sina inkomster eller livsvillkor i tillräckligt hög takt. Barn arbetar fortfarande under farliga förhållanden och det är för många som inte har tillgång till säkra skolor av hög kvalitet. Avskogningen fortsätter i kakaons leverantörskedja när jordbruk sker i skyddade skogsområden. Företag och myndigheter måste tänka och agera annorlunda om kakaoodlarna och deras familjer ska få en bra framtid.

Vårt bidrag är Kakao för generationer. Vi förbinder oss till två grundpelare för vårt arbete: Ansvarsfull kakao idag och Hållbar kakao imorgon. Vi välkomnar andra att arbeta tillsammans med oss för att utveckla effektiva, skalbara och innovativa lösningar.

Ansvarsfull kakao idag

Den första grundpelaren i Kakao för generationer är Ansvarsfull kakao idag. Pelaren har som mål att 100 procent av vår kakao ska produceras hållbart och spårbart senast 2025.

Grundpelaren har högre ambitioner än vad som finns i nuvarande certifieringsnivåer och arbetsmetoder. Den förbinder oss att agera inom tre fokusområden som sätter kakaobönder, lokalsamhällen och miljön i centrum för våra ansträngningar.

Skydda barnen

 

Det är för många barn som arbetar i farliga förhållanden i kakaobranschen. Tidiga indikationer antyder att program för övervakning och avhjälpande av barnarbete (Child labor monitoring and remediation system, CLMRS) har potential att halvera mängden farligt barnarbete bland de deltagande familjerna. Vi arbetar med våra leverantörer och certifieringsorganisationer för att stärka CLMRS i vår leverantörskedja genom Ansvarsfull kakao idag. Vi kommer även att fortsätta förbättra tillgången och kvaliteten på skolor i våra kakaoodlande samhällen. Det är viktigt att barnen i kakaosamhällen har ett tryggt alternativ till att arbeta och att de får möjlighet att utvecklas.
 

 

Vårt mål är att ha en kakaoleverantörskedja utan avskogning senast 2025. Vår ambition, som stöds av planen Kakao för generationer som Mars presenterade förra året, erkänner behovet av att eliminera avskogning genom att odla mer kakao på befintlig, laglig jordbruksmark utan att inkräkta på de kvarvarande skogarna. Vi förväntar oss att de gårdar som levererar vår kakao och som är med i vårt program Ansvarsfull kakao idag tillhandahåller satellitbaserade GPS-positioner för de fält som kakaon kommer ifrån, så att vi har garantier för att kakaon inte kommer från skyddade skogsområden. Som en del av vårt löfte om transparens så presenterar vi ursprungsländerna för vår kakao, våra nuvarande direktleverantörer och framstegen inom spårbarhet för grupper av gårdar i andra leverantörsnivån och individuella gårdar i tredje leverantörsnivån. Här ingår även våra detaljerade handlingsplaner för Elfenbenskusten och Ghana – där mer än 65 % av världens kakao växer – som en del av vårt bidrag till Cocoa and Forests Initiative.År 2020 kommer vi att presentera handlingsplaner för Indonesien, Brasilien och Kamerun samt slutföra en riskbedömning för Ecuador, så att vi vet var vi ska fokusera våra ansträngningar.

 

 

Vårt mål är att öka den inkomst bönderna får från sin kakao. Ett grundläggande första steg är att samarbeta med partner för att göra om systemet för beräkning av det prispåslag som företaget betalar för ansvarsfullt producerad kakao, för att se till att bönderna får en högre andel av påslaget. Tillsammans med andra kommer vi att undersöka och uppmuntra fler branschtäckande förändringar och partnerskap som kan leda till ökade inkomster för bönderna.

Under tiden som den nya strategin implementeras kommer Mars att bibehålla sina nuvarande nivåer på certifierad kakao hos Rainforest Alliance och Fairtrade, och Mars samarbetar med båda organisationerna i deras fortsatta arbete för att höja nivån inom kakaobranschen. Mars berömmer de båda certifieringsorganisationernas arbete med att organisera bönder i grupper och kooperativ samt att utbilda och implementera ledningssystem i certifierade lantbruksgrupper. Vi kommer att fortsätta samarbeta med dem för att förbättra revisioner och granskningar av barnarbete, spårbarhet, samt ersättningen till lantbrukare. Efter hand som fler mätbara ansträngningar görs kommer Mars fortsätta att överföra sina kakaovolymer till dessa nya och mer effektiva metoder.

Hållbar kakao imorgon

 

 

Stödja långsiktiga investeringar med Utvecklingsplaner för jordbruk: Utvecklingsplaner för jordbruk är stödpaket som är anpassade till varje specifikt jordbrukshushåll. Vi menar att planerna har potential att dubblera kakaoskörden per hektar och ge bönder möjlighet att få tillgång till finansiering.

 

 

Förbättra hushållens inkomster genom diversifierat jordbruk, skogsjordbruk och andra alternativ: Vi kommer att fortsätta förorda nyttan med diversifierat jordbruk och skogsjordbruk, och vikten av inkomster från exempelvis andra exportgrödor, virke och livsmedelsgrödor, boskap och inkomster som inte är kopplade till jordbruk.

Stödja samhällen genom att öka kvinnors egenmakt genom mikrofinansiering: Vi kommer att utöka spar- och låneprogram för män och kvinnor i kakaoproducerande byar för att stärka deras ekonomiska kunskap, öka hushållens sparande och främja inkomstgenererande aktiviteter för kvinnor.

 

 

Ändra våra inköpsmetoder för att gynna bönderna: Vi kommer att styra om vårt program för ansvarsfull kakao, från kortsiktiga transaktioner till att köpa kakao genom långsiktiga relationer med kakaoleverantörer och bönder. Vi hoppas att det kommer att öka förutsebarheten och effektiviteten av våra investeringar, och ge fler fördelar för kakaobönder och deras samhällen.

Dela framstegen

Efter hand som våra ansträngningar inom dessa två grundpelare ger resultat så kommer vi att dela med oss av våra framsteg, utmaningar och lärdomar. Vi kommer att fortsätta att aktivt driva på och samarbeta med företag, myndigheter och andra partner i civilsamhället för att hitta gemensamma lösningar och ömsesidigt gynnsamma resultat för familjer som är kakaoodlare. Vi kommer att fortsätta samarbeta i ett mycket tidigt skede med våra branschkollegor och leverantörer för att främja det delade lärandet via branschforum som World Cocoa Foundation och deras plattform CocoaAction och International Cocoa Initiative.

Forskning och vetenskap

Kakaobönder producerar endast tio procent av den potentiella skörd de kunde få under perfekta förhållanden och bästa praxis. Som jämförelse når majsproducenterna upp till 60 % av sin teoretiska skörd. Traditionellt sett har forskning i kakaoodling finansierats av jordbruksmyndigheter och universitet. Under lång tid har området fått alldeles för lite resurser och forskningsmedel. Mars tror att våra forskningsinsatser kan bidra till att öka produktiviteten hos de bönder vi är beroende av och även uppmuntra till att kakaoforskning ges större resurser.

Vårt arbete leds av ett nätverk med forskningsgårdar knutna till Mars, däribland:

  • The Mars Center for Cocoa Science i Bahia, Brasilien: Centret öppnade 1982 och är ett centrum för vetenskap i världsklass liksom för samarbeten. Härifrån leds vårt arbete inom kakaoförädling, skogsjordbruk, biologisk mångfald och markåterställning. 
  • Hacienda La Chola i Guayaquil, Ecuador: Gården anses vara en av världens ledande forskningsgårdar inom jordbruksmetoder och kakaoskördar. På Hacienda La Chola kan Mars utföra forskning i större skala och testa nya forskningsrön.
  • Mars Edge i Sulawesi, Indonesien: Mars började sin resa i Indonesien 1996 genom att bygga den första utländska produktionsfabriken för kakao i Makassar, Sulawesi. Företaget och fabriken byggdes ut 2012 och har idag över 300 medarbetare. I Sulawesi har Mars även två forskningscenter inom kakao som arbetar med att förbättra kvalitet och produktivitet på kakaoodlingar i Indonesien. Det görs genom att odla fram bättre kakaosorter, integrera skadedjurs- och markhantering med system för diversifierat jordbruk.

    Sedan 2013 har Mars utbildat 120 ”kakaodoktorer” genom vårt nätverk med fyra utvecklingscenter för kakao i södra Sulawesi. Dessa entreprenörer ger råd och coachning till 12 000 bönder på plats i deras byar. Mars samarbetar även aktivt med åtta yrkesskolor och har tagit fram en kakaoläroplan för att uppmuntra ungdomar att engagera sig i kakaobranschen.

En av de prestationer vi är mest stolta över är vårt samarbete med IBM och jordbruksforskningscentret inom USA:s jordbruksdepartement, som genomförde sekvenseringen av kakaons gener. Sedan dess har forskare över hela världen använt det för att utveckla mer motståndskraftiga kakaosorter som ger högre avkastning.

Mer från Mars