Eyebrow
Uppmärksammade för etik
Heading
Globalt arbete för förändringar gav förnyat pris som ”mest etiska företag”
Body

Världen uppmärksammar oss när vi agerar idag för att skapa morgondagens värld! För andra året i rad har The Ethisphere® Institute utsett oss till att vara med på deras lista över världens mest etiska företag 2019.

I år utsåg Ethisphere® 128 pristagare, utspridda över 21 länder och i 50 branscher. De berömde var och en av oss för våra ansträngningar för att förbättra samhällen, utveckla kompetenta och starka medarbetare och främja en kultur som fokuserar på etik. Vi har blivit utnämnda i kategorin Food Processing and Distribution för att ha främjat en stark företagskultur, ett autentiskt ledarskap och ett åtagande för öppenhet, diversitet och inkludering.

”Idag litar anställda, investerare och intressenter framför allt på företag som är föregångare inom sociala frågor. Företag som har ett långsiktigt perspektiv och en strategi baserad i ett större syfte har visat sig inte bara prestera bättre, utan dessutom under längre tid,” säger Timothy Erblich, VD för Ethisphere. ”Jag gratulerar alla inom Mars för denna utmärkelse.”

Själva grunden till vår utmärkelse ligger i våra principer, The Five Principles. Det är ideal som vi har tagit fram för att hjälpa oss växa på sätt som är bra, både för människor och planeten. I vår Sustainable in a Generation Plan som lanserades 2017 presenteras våra planer för att förbättra världen för nästa generation. I enlighet med grundpelaren En frisk planet så arbetar vi på att minska vår miljöpåverkan på flera sätt, bland annat genom att eliminera användandet av problematiska plaster och försöka nå vårt mål om 100 % återvinningsbarhet till 2025. Vi vill göra det så enkelt som möjligt för våra produkter att bli en del av en hälsosam livsstil genom att Främja välbefinnande. Ett initiativ har som mål att sänka energiinnehållet i nästan alla konfektyrprodukter till under 250 kalorier per portion. Slutligen har vi åtagit oss att hjälpa andra genom vår pelare Välmående människor. Det gör vi genom initiativ som exempelvis Women of Mars, som öppnar möjligheter för kvinnor, samtidigt som vi lyfter fram vår diversitet och ytterligare stärker vårt engagemang för inkludering.

”Mars är stolt över att än en gång ha blivit inkluderade på Ethisphere Institutes lista över världens mest etiska företag,” säger Mars Vice President, General Counsel & Secretary, Stefanie Straub. ”Vi ställer höga krav på oss själva. Från de ambitiösa målen i vår Sustainable in a Generation Plan till den etiska kultur som efterlevs av våra 115 000 medarbetare – vi vidtar åtgärder idag för att skapa en bättre morgondag.”

I den nationella utmärkelsen sätter Ethisphere Institute poäng i fem kategorier: program för etik och regelefterlevnad (35 %), företagets samhällsansvar (20 %), etikkultur (20 %), styrning (15 %) samt ledarskap, innovation och rykte (10 %). Liksom alla företag som deltar i utvärderingsprocessen får vi en detaljerad redovisning av våra poäng, något som ger oss värdefulla insikter i hur vi står oss gentemot andra ledande organisationer.

Ethisphere – den globala ledaren när det gäller att definiera och främja etiska standarder inom affärsmetoder och som sponsrar den årliga utmärkelsen – presenterar bästa praxis och insikter från 2019 års pristagare i en rapport och en webbsändning senare i vår.

Tack, och grattis till alla våra medarbetare! Vi vet att vi tilldelas utmärkelser som denna tack vare det viktiga jobb våra medarbetare utför varje dag, då de hela tiden lyckas göra bättre, och samtidigt göra gott.

Mer från Mars