Eyebrow
Cocoavia™
Heading
Mars i forskningsgrupp som undersöker fördelarna med kakaoflavanoler
Body

COCOAVIA™ är ett kosttillskott av kakaoextrakt. Det bygger på över 20 års vetenskaplig forskning om kakaoflavanolernas hälsosamma effekter och potential att bidra till kardiovaskulär hälsa.

Kvinna som springerKakaoflavanoler ökar nivåerna av kväveoxider, som mjukar upp kärlväggarna i artärerna och bidrar till ett sunt blodflöde i hela kroppen. Det underlättar även transporten av syre och näringsämnen till livsviktiga organ som hjärta och hjärna. Kosttillskottet COCOAVIA™ innehåller garanterat 375 mg kakaoflavanoler per portion – den högsta andelen i något kosttillskott idag.

Under mer än 20 år har Mars bedrivit omfattande forskning för att öka förståelsen av hälsoeffekterna hos kakaoflavanoler. Vår forskning har även lett fram till utvecklingen av en proprietär process vi kallar COCOAPRO®, som bevarar de naturligt förekommande flavanolerna i kakaoplantan.

CocoAvia-produkter Tillsammans med några av världens ledande vetenskapliga institutioner har vi publicerat fler än 150 vetenskapligt granskade artiklar, och vi har en omfattande patentportfölj relaterad till kakaoflavanoler. Dessutom deltar vi i ett offentligt-privat samarbete med partner från Harvard University, Fred Hutchinson Cancer Research Center, the National Institute of Health och Pfizer för att genomföra COcoa Supplement and Multivitamins Outcomes Study (COSMOS). COSMOS löper under fem år och inkluderar nästan 22 000 deltagare. Det är den största kliniska prövningen genom dietintervention av kakaoflavanoler och multivitaminers påverkan på kardiovaskulär hälsa och cancer.

Call To Action