Eyebrow
Kvinnor inom Mars
Heading
Möt Ibtehal Fathy, Inclusion & Diversity Officer
Subheading
Global Corporate, People & Organization (HR) Dubai, Förenade Arabemiraten
Body

Bakgrund: Ibtehal arbetade 14 år som industriingenjör inom produktionsanläggningar på Mars Wrigley. Hon har exakt den erfarenhet och den förståelse som krävs för att #WomenInScience ska lyckas. Hon har även blivit en förespråkare för mentorskap och har hjälpt till att starta ett framgångsrikt program som stöder utvecklingen av kvinnor som ledare i Asien, Australien, Mellanöstern och Afrika.

Det var en kamp: ”Under årens lopp har kvinnor inom Mars gjort avsevärda insatser inom bland annat finans, medicin, FoU och teknik, och det är något vi måste uppmärksamma och hylla. Ändå hindras tekniskt verksamma kvinnor av professionella, personliga och kulturella normer, särskilt när det gäller karriärutveckling.”

Älskar sitt jobb eftersom: ”Jag tycker det är utmärkt att vi diskuterar kvinnor och teknik, och hur vi stöder kvinnliga medarbetare inom Mars. Vi blir allt mer observanta på hur viktigt det är att ha en bra blandning för att fatta kvalitativa beslut och tänka längre än det självklara. Att få blandningen att fungera – det är det som inkludering handlar om. Det är då som allt magiskt händer. Det spelar stor roll hur vi uppför oss som ledare och att vi öppet stöder och praktiserar inkludering och mångfald.”

Tips till hennes yngre jag: ”Sluta försöka efterlikna ett manligt beteende – att agera och prata på samma sätt – bara för att inkluderas. Kvinnor har annorlunda tankeprocesser, kompetenser, inställningar och insikter. Det är värdefulla tillgångar vi inte ska lämna bara för att passa in. Var originell. Var den du verkligen är.”

Kvinnor som Ibtehal sätter inkludering och diversitet längst fram och i centrum av Mars, och är en av de många, starka kvinnor vi hedrar varje dag! #WomenOfMars

Mer från Mars