Mars Brands
Eyebrow
Främja välbefinnande
Heading
Ställ höga krav på marknadsföringen
Subheading
Att hjälpa människor leva friskare, lyckligare liv
Body

Med många välkända varumärken över hela världen så är vi noga med att vår marknadsföring är ansvarsfull. Vi leds i arbetet av Mars Marknadsföringskod som ger tydlig information och visar lämplig användning av våra produkter och tjänster.

Faktum är att vi har satt som mål att fortsatt följa minst 95 % av standarder för medieinnehåll och mer än 97 % av standarder för mediaplacering.Vi är stolta över att ha överträffat båda målen under 2017. 

Styrningsrapporten för ansvarsfull marknadsföring är den första årliga styrningsrapporten som följer våra framsteg i att implementera Mars globala marknadsföringskod för livsmedel.Den ger mer information om vår inställning till styrning av koden, vår initiala framgång och möjliga förbättringsområden. Vi är uppmuntrade av 2017 års resultat som kommer att hjälpa oss förbättra vår ansvarsfulla marknadsföring. Genom att dela med oss av våra resultat hoppas vi även att kunna inspirera till ytterligare ansvarstagande inom marknadsföring från hela branschen.

VÅR HANDLINGSPLAN OCH VÅRA FRAMSTEG INOM ANSVARSFULL MARKNADSFÖRING

Vi var ett av de första företagen som presenterade en ansvarsfull marknadsföringskod 2007. Koden gällde all marknadsförning av livsmedelsprodukter och innehöll flera åtaganden, bland annat:

  • Att inte rikta annonsera till barn under 12 år (eller 13 år för digital kommunikation) och att förse föräldrar med nödvändig information för att fatta hälsosamma beslut åt barnen.
  • Att inte använda kändisar eller licensierade karaktärer som tilltalar barn under 12 år. Våra M&M’S® Character Guidelines riktar kommunikationen mot en äldre publik och vi understryker deras vuxna personligheter.
  • Presentera rekommenderat dagligt intag (eller motsvarande märkning) för kalorier på förpackningarnas fram- och baksida.Vi är stolta över att vara ett av de första globala livsmedelsföretagen som ger vägledning kring hur ofta våra mer njutningsfokuserade produkter bör konsumeras.
  • Begränsa kalorimängden i enportionsförpackningar av choklad och godisprodukter till maximalt 250 kcal. Det hjälper konsumenter att göra ansvarsfulla val, särskilt som vi lanserar fler paket med ännu färre kalorier.

Genom vårt starka engagemang för ansvarsfull marknadsföring ger vi dagens konsumenter den information de behöver för att göra hälsosamma val för en bättre morgondag.