Eyebrow
Överbygg klyftan
Heading
Victoria Mars i paneldiskussion med kvinnliga ledare på UN Foundation
Subheading
Styrelsemedlem deltar i panelen ”Kvinnliga ledare som främjar hållbarhet”
Body

Kvinnor drabbas oproportionerligt hårt av fattigdom, klimatrelaterade risker och andra hinder för hållbar utveckling. I en ny rapport presenterad av World Economic Forum presenteras även en uppseendeväckande beräkning: det kommer att ta 202 år innan kvinnor har samma förutsättningar som män. Om vi vill ändra på det så måste vi agera idag.

Victoria Mars, en av våra styrelseledamöter, och Kathy Calvin, President och CEO för United Nations Foundation, ledde tillsammans paneldiskussionen ”Kvinnliga ledare som främjar hållbarhet”. Under diskussionerna lyfte Victoria fram de många olika sätt som kvinnligt ledarskap bidrar till att förbättra företag, samhälle och miljö.

”Vi behöver alla uppmuntras att stå upp för vår sak och låta våra röster höras, eftersom det är endast när kvinnors röster respekteras som vi kan driva den systemförändring som krävs för att nå jämlikhet.” – Victoria Mars


Här är några av de viktigaste punkterna i hennes tal:

  • Victoria diskuterade hur man kan öka medvetenhet om och drivkraft för vår Sustainable in a Generation Plan, som bland annat inkluderar att öppna upp möjligheter för kvinnor och arbeta för att stödja FN:s Globala mål för hållbar utveckling.
  • Hon underströk våra mål kring pelaren ”Välmående människor” i vår hållbarhetsplan, hur vi håller oss själva ansvariga för mänskliga rättigheter och att förbättra inkomsten för småbrukare.
  • Victoria uppmärksammade våra framsteg – som vårt mentorprogram för kvinnor inom Mars, där 42 procent av vår talangpool är kvinnor– men med en klar förståelse för att kampen långt ifrån är över.
  • Hon bekräftade att det är en ekonomisk och social nödvändighet att stänga könsklyftan, eftersom minskade fördomar gynnar alla.

Paneldeltagarna delade med sig av sina föresatser att främja jämställdhet och hållbarhet. Efter hand som vi får mer kunskap om frågor som påverkar kvinnor, får företag ett större ansvar för att bidra till en bättre framtid. Inom Mars så agerar vi nu. Vi arbetar med initiativ som vårt kakaorelaterade program ”Vision for Change” för att stärka kvinnor som arbetar inom kakaobranschen.

”Vi behöver alla uppmuntras att stå upp för vår sak och låta våra röster höras, eftersom det är endast när kvinnors röster respekteras som vi kan driva den systemförändring som krävs för att nå jämlikhet,” sa Victoria Mars.

Mer information om hur Mars idag engagerar sig för att skapa en framtid där kvinnor har samma möjligheter finns i våra olika kakaoinitiaitiv.

Video file
Call To Action
Mer från Mars