Dagens åtaganden för en hållbar morgondag

Vår plan  Sustainable in a Generation  tar sig an nyckelområden inom FN:s Globala mål för hållbar utveckling och innehåller ambitiösa och vetenskapligt underbyggda målsättningar som är grundade i våra principer, som formuleras i The Five Principles.Planen fokuserar på tre nyckelområden: En frisk planet, Välmående människor och att Främja välbefinnande.

Video file

En frisk planet

Efter att ha tagit intryck av data från noggranna granskningar av vår resursanvändning har vi formulerat ambitionen En frisk planet kopplad till KlimatåtgärderVattenförvaltning och Markanvändning för att minska vår miljömässiga påverkan, i enlighet med vad forskningen menar krävs för att hålla planeten frisk in i morgondagen.

Välmående människor

Vi menar att vi kan, och ska, bidra till ökade möjligheter för de människor och samhällen som vi når.Vår ambition Välmående människor fokuserar på stigande inkomster, respekt för mänskliga rättigheter och att öppna möjligheter för kvinnor för att förbättra arbetslivet för en miljon människor i vår värdekedja.

Mars Sustainability Nourishing

Främja välbefinnande

Vi anser att människor ska ha tillgång till de produkter och den information de behöver för att bibehålla en hälsosam livsstil.Vår ambition att Främja välbefinnande  är vårt åtagande att Främja vetenskap, innovation och marknadsföring på sätt som hjälper flera miljarder människor och deras husdjur att leva hälsosammare, lyckligare liv idag och i framtiden.

Grundpelarna i vår plan

Lär dig mer om våra framsteg

Se hur långt vi har kommit och hur vi arbetar mot att uppnå våra framtida mål i vår Sustainable in a Generation-rapport.

Ladda ner hela rapporten
Resultat av vår plan Sustainable in a Generation
Här är några av sätten vi arbetar på för att uppnå dessa viktiga mål idag – och de spännande framsteg vi gjort hittills.