Välmående människor

Som ett familjeägt företag som bygger upp vår verksamhet enligt The Five Principles så menar vi att den globala ekonomin – och globala företag som vårt – måste göra mycket mer för att säkerställa att arbete ger människor möjligheter.

Det är därför som en av hörnstenarna i vår Sustainable in a Generation Plan är ambitionen om Välmående människor: att avsevärt förbättra livet och möjligheterna för en miljon människor inom vår värdekedja. För att åstadkomma det engagerar vi ett nätverk med partner, från NGO:er till regeringar, och fokuserar på tre områden där vi menar att vi kan driva på förändringen: ökade inkomster, respekt för mänskliga rättigheter och att öppna upp möjligheter för kvinnor.

Large-ThrivingPeople_Section2_CocoaHarvestCoteD'Ivoire_2f.jpg

Förbättra livet för en miljon människor

Stigande inkomst

Det kan finnas flera hundra miljoner små lantbruk som är en del av livsmedelsproduktionen inom världens leverantörskedjor, och alltför många av lantbrukarna lever i fattigdom. För att vi ska ha tillförlitlig och hållbar tillgång till råvaror som kakao, mint och ris så måste vi därför fokusera på hur vi bäst höjer intäkterna för småbrukare.

Inom Mars anser vi att alla som arbetar inom våra utökade leverantörskedjor bör ha en tillräckligt hög inkomst för att kunna upprätthålla en anständig levnadsstandard.

Vi har börjat med att investera i åtgärder som har en direkt påverkan och börjar med våra leverantörskedjor för kakao, mint och ris, som sträcker sig från Elfenbenskusten till Kambodja. Vi skapade Farmer Income Lab, en samverkande ”think-do tank” för att underlätta dialoger mellan olika branscher i syfte att identifiera det som fungerar,  bryta gränser och hitta nya angreppssätt för att öka jordbrukarnas inkomster.

Tillsammans med bland andra Danone grundade vi 2015 Livelihoods Fund for Family Farming, som har börjat investera över 120 miljoner dollar för att utveckla hållbart jordbruk på över 200 000 gårdar över hela världen. Fondens mål är att förbättra inkomsterna för småbönder, att hantera livsmedelssäkerhet och återställa ekosystem.

Rättvisa, värdighet och respekt

Respekt för mänskliga rättigheter

Respekt för mänskliga rättigheter är grunden för alla framgångsrika och hållbara företag. Men det finns utmaningar för de mänskliga rättigheterna utbredda i den globala ekonomin, och de kan vara särskilt komplexa i de yttersta ändarna av globala leverantörskedjor.

Vi är inte nöjda med vad som har uppnåtts hittills och menar att det är oerhört viktigt att utforska nya angreppssätt. Vi menar att alla som påverkas av vår verksamhet, från fabriksarbetarna i Chicago till bönderna i Elfenbenskusten, ska behandlas rättvist, med värdighet och med respekt.

Unlocking Opps for Women - Hero Image_0

Jämställdhet

Öppna möjligheter för kvinnor

Kvinnor spelar en kraftfull roll i vårt företag, från våra leverantörskedjor till vårt ledarskap. Faktum är att kvinnor står för två tredjedelar av antalet arbetade timmar och producerar hälften av världens mat, men de tjänar bara tio procent av världens inkomster och äger mindre än en procent av världens egendomar.

Som en del av vår plan Sustainable in a Generation fokuserar vi på att öppna upp möjligheter för kvinnor på våra arbetsplatser, på marknaden och i våra leverantörskedjor.

Thriving People - Policies and Practices

Vår väg framåt

Policyer och praxis håller oss på rätt spår

Våra globala policyer vägleder vårt arbete för att få människor att trivas.