Heading
Mars Edge

Vårt nyaste, entreprenöriella affärsområde Mars Edge har etablerats i syfte att förbättra människors hälsa genom att förena den mat vi vill ha och den näring vi behöver.

I centrum för vårt arbete finns vetskapen om att det vi äter kan ha en enormt positiv inverkan på vår hälsa. Så vi strävar efter att erbjuda lösningar för individanpassad kost idag som skapar bättre liv imorgon.

För oss är det avgörande, att det vi gör passar smidigt in i vardagen. Därför ser vi till att våra produkter och tjänster är enkla och angenäma. De ska inte bara vara baserade på den senaste vetenskapen och integrerade i toppmodern teknik, utan även drivna av verkliga data och skapa resultat på riktigt.

Tillsammans med akademiska institutioner, startupföretag och välgörenhetsorganisationer bygger vi ett innovativt partnerskap i världsklass för att förverkliga våra idéer.

Idag tar vi de första stegen mot att bidra till att täta de näringsmässiga luckor som fyra miljarder människor möter. Vi samarbetar med en av världens ledande filantropiska organisationer, Tata Trusts, för att ta fram GOMO™ – en näringsprodukt i Indien. Genom kosttillskottet COCOAVIA™ använder vi vår forskning på kakaoflavanoler för att skapa evidensbaserade produkter som stöder ett friskt blodflöde för att på så sätt hjälpa människor främja sin hjärt- och hjärnhälsa. Dessutom bygger vi en verksamhet inom individanpassad kost i syfte att göra en exakt anpassad kost tillgänglig för människor i hela världen.

Vi vet att vi genom vårt arbete inte kommer att kunna lösa alla de utmaningar vi står inför. Men vi tror att vi genom innovationer och partnerskap kan bidra till bättre liv med hjälp av kosten.

Cocoavia for Views Display

COCOAVIA™

Ett kosttillskott av kakaoextrakt. Med hjälp av 20 års forskning om kakaoflavanoler har vi tagit fram evidensbaserade produkter som stöder ett friskt blodflöde för hjärt- och hjärnhälsa.

GOMO™ Dal Crunchies

Framtaget för att fylla luckor i näringsintaget hos indiska barn i skolåldern. Evidensbaserat, tillgängligt och härligt – förverkligat genom ett ovanligt samarbete med fonderna Tata Trusts.

Individanpassad kost

Att bygga ett företag som möter det växande konsumentintresset för individanpassade livsmedel och tjänster.